Uddannelse

Kom på kursus i SharePoint, Office 365…

Hos Coshare har vi mange års erfaring i at uddanne medarbejdere i Office 365 og SharePoint.

Vi underviser i alt fra begynder-niveau til ekspert-niveau og også en række special-tilrettede SharePoint-kurser.

Vi uddanner medarbejdere fra både store og små virksomheder i SharePoint, Office 365 og Azure, og har disse steder været med til at hæve niveauet for brugen af SharePoint. Nogle gange er det meget små ting, der skal til, for at man som superbruger selv kan optimere brugen af SharePoint – vi har ekspertisen til at målrette undervisningen efter kursusdeltagernes niveau.

Vi tror på, at hvis man har prøvet tingene i praksis, så husker man dem bedre, og derfor er der på Coshares kurser altid indlagt god tid til praktiske øvelser og til at spørge om hjælp.

Vi har udviklet følgende undervisningsforløb, som kan afholdes i din virksomhed:

  • SharePoint introduktion for brugere – 1 dag
  • SharePoint for site-ejere – 2 dage

 

Instruktionsvideoer

Hvis din virksomhed har mange lokationer, kan det være mere hensigtsmæssigt at undervise gennem instruktionsvideoer, fremfor at alle medarbejdere skal rejse rundt for at møde op fysisk til et kursus.

Vi målretter videoerne jeres specifikke behov og arbejdsrutiner, så det bliver brugervenligt og nemt at gå til.

Vi laver korte videoer (2-5 min.), der beskriver en specifik handling, og herefter ligger tilgængelige for medarbejderne på Office 365 portalen. Medarbejderne kan således se den relevante video, når det specifikke behov opstår.

F.eks i følgende situationer:

  • Medarbejderne skal opkvalificeres i brugen af SharePoint
  • Medarbejderne skal begynde at bruge Teams, eller de skal lære at benytte alle de forskellige features i Teams mere hensigtsmæssigt
  • Medarbejderne skal introduceres til et nyt intranet i SharePoint

Ring eller skriv, hvis I vil videre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at uddanne jeres medarbejder.